MaR TRADE, s. r. o.

Obchodné zastúpenie firiem ZPA Nová Paka, REMAK TRADE Rožnov pod Radhoštěm, ZPA EKOREG Ústí nad Labem, JSP Nová Paka, Keller - Drück, A.P.O. - ELMOS Nová Paka, Regmet Valalašské Meziříčí, Landis & Gyr, Prematlak Stará Turá a Manomer SK Častkovce


« späť Novinky » Revízia typovej skúšky pre odporové snímače teploty

Revízia typovej skúšky pre odporové snímače teploty

Na základe požiadaviek našich zákazníkov sme požiadali o revíziu typovej skúšky pre odporové snímače teploty rady 23×, 24×, 25×. Jedná sa o rozšírenie oblasti použitia predmetných snímačov teploty. Meradlo svojim charakterom zodpovedá:
určenému meradlu podľa položiek č. 1.3.13; 3.1.2; 3.1.5 Prílohy č. 1 Vyhlášky ÚNMS SR č. 210/2000 Z. z. o meradlách a metrologickej kontrole v znení neskorších predpisov a sú podľa tohto protokolu o posúdení typu meradla stanovené na používanie ako určené meradlá okrem oblasti definovanej Nariadením vlády SR č. 294/2005 Z. z..

Odporové snímače teploty 23×, 24×, 25× sa používajú vo funkcii:
1.3.13 Meracie zostavy: a) na kvapaliny okrem vody; b) na skvapalnené plyny
3.1.2 Meradlá na stanovenie spalného tepla pri bilančných meraniach: b) elektrické snímače teploty
3.1.5 Merače tepla a ich členy: c) odporové snímače teploty

Revízia TSK Revízia TSK

« späť

aktualizácia: 15.12.2017 | počet zobrazení: 1347

© 2013 - 2024 MaR TRADE, s. r. o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.