MaR TRADE, s. r. o.

Obchodné zastúpenie firiem ZPA Nová Paka, REMAK TRADE Rožnov pod Radhoštěm, ZPA EKOREG Ústí nad Labem, JSP Nová Paka, Keller - Drück, A.P.O. - ELMOS Nová Paka, Regmet Valalašské Meziříčí, Landis & Gyr, Prematlak Stará Turá a Manomer SK Častkovce


ZEPAX 504

ZEPAX 504

Na stiahnutie

Kategória: Prístroje » ukazovacie prístroje
Výrobca: ZPA Nová Paka

P O P I S

Elektronika ukazovacího přístroje je na třech deskách plošných spojů. Na jedné desce je mikropočítačová část spolu se vstupními obvody přístroje. Druhá deska obsahuje zdroj a výstupy přístroje. Třetí deska je zobrazovač společně s řídícími obvody. Desky jsou navzájem propojeny a celý takto sestavený modul je zasunutý v krycí plastové skříňce. V průčelí přístroje je čtyřmístný číslicový displej, funkční tlačítka a signalizační diody. Červenými LED je indikováno překročení spínacích mezí. Propojkami na desce měřiče je možno zvolit negativní logiku, indikace překročení mez. Lze objednat kryt průčelí s krytím IP 65. Svorkovnice přístroje je umístěna v zadní části skříně a je přímo propojena pájením s deskami elektroniky. V provedení pro proudový signál je přístroj vybaven jednoduchým zdrojem napětí 14V pro napájení snímačů. K panelu se přístroj připevňuje pomocí upevňovacích třmenů. Přístroj nemá tavnou pojistku. Proti přetížení je chráněn nedestruktivním teplotně závislým omezovačem v okruhu primárního vinutí transformátoru. Vstupní měřená veličina se převádí na vnitřní napěťový signál vstupující do A/D převodníku. Po vyčíslení dochází k převodu na hodnotu s rozměrem měronosné veličiny (mV, mA, pokud je osazeno čidlo teploty svorkovnice přibývá k těmto jednotkám ještě °C). Konstanty, které vstupují do tohoto převodu, jsou přímo svázány s daným přístrojem, a jsou kus od kusu různé. Tyto hodnoty dále vstupují do matematického aparátu, který umožňuje převod na fyzikální veličinu. Převodní charakteristika je dána polynomem 5. řádu. Konstanty vstupující do tohoto převodu nejsou již závislé na daném přístroji. To umožňuje modifikovat převodní charakteristiku a připojit i čidla nebo snímače s nestandardní závislostí výstupního elektrického signálu na měřené veličině. Do výpočtu dále vstupují dva důležité parametry:
1. odpor vedení u dvou- a třívodičového připojení odporů
2. teplota svorkovnice u termočlánkových rozsahů s vnitřní kompenzací

Výsledek těchto dvou převodů je pak zobrazován na displeji, a porovnáván s nastavenými mezemi.


© 2013 - 2024 MaR TRADE, s. r. o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.