MaR TRADE, s. r. o.

Obchodné zastúpenie firiem ZPA Nová Paka, REMAK TRADE Rožnov pod Radhoštěm, ZPA EKOREG Ústí nad Labem, JSP Nová Paka, Keller - Drück, A.P.O. - ELMOS Nová Paka, Regmet Valalašské Meziříčí, Landis & Gyr, Prematlak Stará Turá a Manomer SK Častkovce


INMAT 451 plyn

INMAT 451 plyn

Na stiahnutie

Kategória: Prietok a teplo » vyhodnocovacie jednotky
Výrobca: ZPA Nová Paka

Vyhodnocovací jednotka INMAT 51 je řešena jako kompaktní plastová skříň s čelním displejem a klávesnicí pro obsluhu. Konstrukční provedení umožňuje jednoduchou montáž a demontáž dílčích částí této jednotky. Mezi základní části vyhodnocovací jednotky patří:

– skříň s krytem svorkovnice
- horní oddělitelný panel s ovládacími tlačítky
- měřící kazeta

Skříň vyhodnocovací jednotky je uzpůsobena pro montáž na stěnu a umožňuje snadnou výměnu dílčích částí jednotky. Horní oddělitelný panel vyhodnocovací jednotky slouží pro ochranu vlastního displeje a pro ovládání vyhodnocovací jednotky pomocí dvou tlačítek do tohoto panelu zabudovaných. Měřící kazeta pak obsahuje displej, základní desku s analogovými obvody a mikropočítačem, napájecí zdroj a svorkovnici pro vstupy a výstupy. Všechny elektronické obvody jsou napájeny ze zabudovaného napájecího zdroje, který obsahuje též tři vzájemně galvanicky oddělené zdroje 24 V pro napájení např. snímačů tlaku, diferenčního tlaku, průtokoměrů apod. Hlavní deska je se zdrojem sešroubována v jeden celek opatřený plombovatelným stínícím krytem, který znemožňuje ovlivnění měření neodborným nebo úmyslným zásahem do elektroniky. Na tento celek jsou pomocí konektorů připojena pouze ovládací tlačítka, vstupní a výstupní signály a napájení. Konstrukční uspořádání umožňuje ovládání bez otevření víka. Po sejmutí víka a po rozpojení napájecích a signálních konektorů lze vyjmout kompletní elektroniku přístroje v plombovatelném krytu. Svorkovnice je umístěna v oddělené části skříně pod samostatným krytem. Vodiče se přivádějí ucpávkovými vývodkami.


© 2013 - 2024 MaR TRADE, s. r. o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.