MaR TRADE, s. r. o.

Obchodné zastúpenie firiem ZPA Nová Paka, REMAK TRADE Rožnov pod Radhoštěm, ZPA EKOREG Ústí nad Labem, JSP Nová Paka, Keller - Drück, A.P.O. - ELMOS Nová Paka, Regmet Valalašské Meziříčí, Landis & Gyr, Prematlak Stará Turá a Manomer SK Častkovce


« späť Sortiment » Prietok a teplo » vodomery » vodomer pre merač tepla » Sensus MeiStream FS

Sensus MeiStream FS

Sensus MeiStream FS

Na stiahnutie

Kategória: Prietok a teplo » vodomery » vodomer pre merač tepla
Výrobca: SENSUS

Prietokomerný člen meračov tepla MeiStream FS je kombináciou vysokej spoľahlivosti a meracej presnosti vodomerov WP-Dynamic a schopnosti merania veľmi malých prietokov vodomerov WS-Dynamic. Touto kombináciou bol vytvorený nový excelentný prietokomer s MID overením MI004 alebo EN 1434 v triede presnosti 2. Impulzy prenášajúce stav počítadla sú generované rozhraním HRI-Mei FS. Toto interface prenáša impulzy s naprogramovanou hodnotou impulzu do kalorimetrického počítadla. Možné impulzy v spätnom toku sú kompenzované. Patentované guľové lopatkové koleso sa voľne otáča v dvoch ložiskách. Po dosiahnutí minimálneho prietoku sa začne lopatkové koleso zdvíhať z radiálneho ložiskového uloženia. So zvyšujúcim sa prietokom sa lopatkové koleso centruje i v axiálnej osi smeru toku bez prídavného zaťaženia ložísk. Dizajn lopatkového kolesa, ktorý je výsledkom dlhoročného výskumu, vývoja a skúšok, optimálne pracuje vo ve¾mi širokom rozsahu prietokov , pričom poskytuje stále metrologické parametre a tým i záruku vysokej ekonomickej efektivity . MeiStream FS podobne ako WS-Dynamic môže byť montovaný vo vertikálnej polohe. Táto podstatná vlastnosť je dosiahnutá vďaka trojrozmerovo hydrodynamicky vybalancovanému lopatkovému kolesu. Pre kompatibilitu s existujúcimi meracími miestami je MeiStream FS dostupný v stavebných dĺžkach predchádzajúcich typov WP-Dynamic i WS-Dynamic


© 2013 - 2024 MaR TRADE, s. r. o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.