MaR TRADE, s. r. o.

Obchodné zastúpenie firiem ZPA Nová Paka, REMAK TRADE Rožnov pod Radhoštěm, ZPA EKOREG Ústí nad Labem, JSP Nová Paka, Keller - Drück, A.P.O. - ELMOS Nová Paka, Regmet Valalašské Meziříčí, Landis & Gyr, Prematlak Stará Turá a Manomer SK Častkovce


« späť Sortiment » Prietok a teplo » meracie centrické clony » všetko » Centrické clony

Centrické clony

Centrické clony
Kategória: Prietok a teplo » meracie centrické clony
Výrobca:

Clona je tenký nerezový kotúč zvyčajne s kruhovým otvorom a ak je jeho stred v ose potrubia nazýva sa takáto clona centrickou. Otvor môže mať iný tvar než kruhový. Najväčšou prednosťou centrických clon je ich konštrukčná jednoduchosť a jednoznačné definovanie normou ISO5167–1, ktorými sú predurčené k najširšiemu využitiu vo všetkých oblastiach merania prietoku. Clona je v potrubí osadená do prírubového spoja. Tesniace plochy na clonách je možné okrem štandardnej ČSN zhotoviť aj podľa noriem ČSN, ISO, DIN, ASME,ANSI a GOST (príp. podľa zadania a požadavky odberateľa).

Centrické clony sú vyrábané buď ako pracovné meradlá bez overenia alebo ako stanovené meradlá s overením pri dodržaní montážnych podmienok. Oproti meracím tratiam s overením nie sú súčasťou dodávky ukľudňujúce úseky potrubí pred a za clonou. Mimo najčastejšie používané centrické clony je možné vyrobiť aj iné tvary clonového kotúča.

Komorová clona sa vyrába v rozsahu menovitých svetlostí od DN 15 až DN 1000 pre menovité tlaky od PN 2,5 do PN 100. Použitie komorovej clony pre vyššie tlaky nie je vzhľadom na konštrukčné provedenie clony doporučované.

Hlavnými časťami komorovej clony je dvojdielna obruba s prstencovou komorou a clonový kotúč. Clonový kotúč je zovretý medzi dva diely obruby a utesnený tesnením. Z obrub je vyvedený odber diferenčného tlaku.

Clonový kotúč je vymeniteľný. Pracovná poloha prietokomera môže byť vodorovná i zvislá. Obvyklá stavebná šírka clony s komorovým odberom je 60 mm.

Bodová clona sa vyrába v rozsahu menovitých svetlostí od DN 15 až DN 1000 pre teploty a tlaky od PN 2,5 až do PN 250 (pre tieto tlaky možno použiť tiež dýzu). Tento typ clony má obrubu z jedného kusu a kotúč je opracovaný priamo v telese clony. Odbery tvoria jednotlivé (bodové) otvory pred a za clonovým kotúčom.

Použitie bodovej clony je vhodné na meracích miestach s vyšším prevádzkovým tlakom a teplotou. Vzhľadom k tomu, že je táto clona nerozoberateľná má menšiu pravdepodobnosť na vznik netesností. Kotúč bodovej clony nie je možné vymeniť. Obvyklá stavebná šírka clon s bodovým odberom je 40 mm. Pracovná poloha prietokomeru môže byť vodorovná i zvislá. Štandardne používaný materiál pre výrobu bodovej clony je 15 128, 17 248, 17 348 . Bodovú clonu je možné po dohode vyrobiť zo špeciálnych materiálov na bázi zliatín niklu a titanu príp. tantalu.


© 2013 - 2021 MaR TRADE, s. r. o. | All rights reserved | Created by K3 GROUP, s.r.o.